TEMAT ZAJĘĆ: Potrafię liczyć z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu.

GRUPA: 6-latki

 

Cel ogólny:

– Rozszerzanie zakresu liczenia.

– Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.

Cele operacyjne:

– zna cyfry od 1 do 24 i więcej,

– doskonali liczenie w zakresie 100,

– liczy wspak,

– liczy z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu,

– potrafi współpracować w małym zespole,

– liczy po dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia itd.,

– rozróżnia liczenie błędne od prawdziwego.

Metody pracy z dziećmi:

– czynne: zadań stawianych dziecku, kierowania aktywnością,

– metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Formy organizacyjne:zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: kartoniki z liczbami dla każdego dziecka, klamerki do bielizny, 5 gum                      do skakania, książki z obrazkami dla każdego dziecka, numery liczb na krzesełkach, dywaniki                     do działań matematycznych, figury geometryczne ( kwadrat, trójkąt), kolorowe kółka z liczbami,  kwiatki z różnymi liczbami, buzie przedstawiające różne emocje.

Obszar podstawy programowej:

Obszar I

 1. 5. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich.
 2. 8. Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

 

Obszar II

 1. 8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Obszar III

III. 4. Używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

III. 5. Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; współdziała z dziećmi w zabawie.

III. 9. Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne                           i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

Obszar IV

 1. 15. Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne                  i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne          i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.
Przebieg zajęć:

 1. Ustawianie po kolei i liczenie.

Przed zajęciami dzieci ustawiły w luźnej gromadce ponumerowane krzesełka. Naucz. rozdaje dzieciom kartoniki z liczbami, każdemu dziecku po jednym, mówiąc: Proszę znaleźć krzesełko                  z taką liczbą, jaką masz na kartoniku i stanąć za nim. Ustawiamy krzesełka od numeru pierwszego, po kolei w półkolu.

Każde dziecko siada na swoim krzesełku. Naucz. proponuje liczenie i mówi: Każde dziecko wstanie i poda swoja liczbę. Ciekawe, co będzie, gdy policzymy zaczynając od drugiej strony, od tyłu, pomogą wam kartoniki. Dzieci przeliczają.

 1. Liczenie z dowolnego miejsca do przodu i z dowolnego miejsca do tyłu.

Naucz. Pyta: Czy potraficie liczyć do przodu, od wybranej liczby? Wskazane dziecko mówi swoją liczbę i liczy od wybranej liczby dalej, do końca szeregu, dotykając przy tym każdej liczby                           na kartoniku. Potem następuje liczenie do tyłu z dowolnego miejsca, wybierając przy tym liczby.

 1. Liczenie numerowanych stron książki, odliczanie stron z dowolnego miejsca do przodu, a potem do tyłu.

Każde dziecko bierze książkę, która leży na stoliku w miejscu siedzenia dziecka. Dzieci oglądają książki, naucz. pokazuje i nazywa: okładkę, stronę tytułową, ponumerowane strony. Dzieci sprawdzają w swoich książkach wszystkie strony, czy książki są kompletne. Spoglądają na ostatnią stronę książki, odpowiadają na pytanie: Ile stron ma twoja książka? W dalszej części zajęcia następuje liczenie z dowolnego miejsca do przodu, a potem do tyłu, wspak.

 1. Zabawa ruchowa do piosenki Nogi stonogi.
 2. Liczenie po pięć, po dziesięć i pokazywanie na palcach.

Zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu. Naucz. Pyta na której figurze przypniecie po pięć klamerek trzy razy?- demonstracja na palcach, a na której po pięć cztery razy?  Przeliczanie klamerek, porównywanie ilości.

 1. Rozszerzenie zakresu liczbowego i obserwowanie regularności układu pozycyjnego. Konstruowanie stonogi.

Naucz. Proponuje podział dzieci na 4 zespoły. Zadaniem dzieci jest samemu dobrać się w zespoły według koloru przypiętego kółeczka.

Do dyspozycji dzieci są: gumki do skakania ( po jednej dla grupy), krążki ( po jednym) i klamerki do bielizny wystarczająca ilość po 100 dla jednej grupy. Dzieci konstruują w grupach stonogi, mogą akcentować dziesiątki robiąc przerwy pomiędzy klamerkami. Naucz. Pomaga dzieciom, doradza jak wykonać zdanie.

 1. Zakończenie zajęć. Ewaluacja.

Dzieci zadowolone z zajęcia przyklejają uśmiechniętą buzię (na kwiatku) na wyznaczonej przez nauczyciela liczbie. Dzieci, które nie czuły się zbyt dobrze na zajęciu (nie były z siebie zadowolone) przyklejają odpowiednią buzię na kwiatku na wskazanej przez nauczyciela liczbie.

 

Opracowano na podstawie:

„Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, szkole i placówkach integracyjnych” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska

 

AUTOR: Renata Biej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE nr 25 SŁONECZKO

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Loading Facebook Comments ...

Przedszkolankowo

WSPÓŁPRACA

Jeżeli masz ciekawy pomysł na współpracę skontaktuj się z nami! Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, a w ramach współpracy m.in. opublikujemy artykuł sponsorowany, zamieścimy reklamę, napiszemy recenzję oraz przetestujemy jakiś produkt z załączoną foto relacją i naszą rekomendacją.   (Kontakt)

Copyright 2022 © przedszkolankowo.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

KONTAKT

Wszelkie pytania, propozycje, uwagi, itp.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?