ZEGAR I CZAS scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia z dziećmi 5,6 letnimi z zakresu edukacji matematycznej

Temat zajęcia„Zegar i czas” – do czego nam są potrzebne?

Cel ogólne:

 • Zdobywanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu, rodzajów zegarów
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
 • Dostrzeganie upływu czasu

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna i rozpoznaje rodzaje zegarów [ klepsydra, zegar ścienny, zegarek na rękę, minutnik, zegar wahadłowy, budzik]
 • poznaje pojęcia związane z czasem i zegarem – sekunda, minuta, godzina,
 • nazywa części zegara – tarcza, wskazówki,
 • próbuje odczytać pełną godzinę na zegarze, posługuje się liczebnikami porządkowymi,
 • wybrzmiewa głoskę w nagłosie i dzieli wyraz na sylaby [ dz. 5 letnie]
 • łączy napis z obrazkiem [dz. 6 letnie]
 • układa z patyczków wskazówki na zegarze wg poleceń
 • rozpoznaje i nazywa cyfry na zegarze
 • układa cyfry na tarczy zagara od 1 do 12 [dz. 5 letnie]
 • pisze cyfry na tarczy zegara [dz. 6 letnie]
 • naśladuje ruchem rąk wskazówki zegara do piosenki
 • uważnie słucha poleceń
 • wypowiada się na forum grupy
 • odczuwa radość z podjęcia zadań

Formy pracy:    grupowa, indywidualna,

Metody pracy: czynna zadania, praktyczne działania, zabawa, ćwiczenia

słowna – rozmowa, instrukcje do zadań

oglądowa – pokaz, obserwacja,

Pomoce: obrazki różnych rodzajów zegarów,  zegar ścienny, zegarek na rękę, magnetofon, krążki, patyczki, cyfry, chusta animacyjna, talerzyki papierowe, kółka origami, pisaki, kredki, kleje, plastelina, kartoniki, napisy do obrazków,

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie grupowe piosenką „Ole, Ole witamy wszyscy się…”
 2. Wprowadzenie w temat zajęć zagadką o zegarze i czasie :

„Chodzi, ale w miejscu stoi,
bije – nikt się go nie boi.
Cyfry ma na tarczy,
czy to już wystarczy?”

 

„Każdy zegar go odmierza,
mówi, że leci, płynie, ucieka,
chociaż to nie ptak
ani też nie rzeka.”

 1. „Czas- co to takiego?” -rozmowa na temat czasu – po co jest czas?, jak odmierzamy czas?
 2. „Zegary i zegarki”- dzieci oglądają rozłożone obrazki przedstawiające różne rodzaje zegarów – zegar ścienny, zegarek na rękę, minutnik, budzik, klepsydra, zegar słoneczny- rozpoznają je, nazywają, opisują i porównują.
 • 5 letnie – dzielą nazwy na sylaby, wybrzmiewają głoskę w nagłosie
 • 6 letnie – dobierają podpisy do obrazków
 1. „Jak działa zegar?” – omówienie budowy zegara ściennego – z czego się składa? – wskazówki, tarcza, odczytanie cyfr na tarczy.
 • Poznanie pojęć związanych z czasem – godzina, minuta, sekunda, pokaz pełnych godzin na zegarze, objaśnienie dzieciom różnicy pomiędzy dużą i małą wskazówką
 • Odczytanie przez dzieci wskazanych pełnych godzin na zegarze
 • Zabawa z wykorzystaniem kolorowych krążków i patyczków – dzieci otrzymują krążki, patyczki, cyfry, układają z nich zegar, następnie odzwierciedlają pokazaną godzinę np. 12, 3, 6, 9 itd. Odczytują godziny.

 

 1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Zegar bije…” – dzieci śpiewają i naśladują ruchem piosenkę.
 2. Praca plastyczno – konstrukcyjna „Zegar” – Dzieci siadają przy stolikach. Z przygotowanych przez nauczyciela elementów, konstruują zegar.
 • 5 – przyklejają przygotowane kółka z cyframi według wzoru konstruują wskazówki z wyciętych elementów, ozdabiają według swojego pomysłu zegar
 • 6 – piszą na przygotowanych kółkach cyfry, przyklejają je, lub piszą cyfry na tarczy, tworzą wskazówki i ozdabiają według własnego pomysłu tarcze.
 1. Zabawa ruchowa dla chętnych dzieci z wykorzystaniem chusty animacyjnej – układanie na chuście cyfr i układanie ze swoich ciał wskazówek, pozostałe dzieci odczytują godzinę.
 2. Podsumowanie zajęć – co nam się podobało, czego się nauczyliśmy, prezentacja wykonanych zegarów.

AUTOR: Magdalena Jankowska

Przedszkole nr 114 Poznań

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...