DZIEŃ BABCI I DZIADKA scenariusz uroczystości

Konspekt zajęcia dydaktycznego

Temat kompleksowy: Zabawy karnawałowe z babcia i dziadkiem

  1. Temat zajęcia: Kochamy naszych Dziadków
  2. Cele operacyjne zajęcia /planowane osiągnięcia dzieci/:

-potrafi wyrazić uczucia poprzez prezentację programu przed szerszą publicznością

(wiersze, piosenki, taniec),

– przyjmuje odpowiednią postawę – kulturalnie zachowuje się, pełni rolę gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole,

– obdarowuje upominkami gości składając im równocześnie życzenia.

  1. Forma pracy:

– grupowa,

– indywidualna

  1. Metody pracy:

– słowna,

– pokazowa,

– oglądowa

  1. Środki dydaktyczne:

Dzieci ubrane odświętnie, magnetofon, płyta CD, dekoracja sali, upominki dla Dziadków.

  1. Przygotowanie nauczycielki

Przygotowanie scenariusza uroczystości, przygotowanie dzieci. (fragment)

PLIK DO POBRANIA SCENARIUSZA: Dzień babci i dziadka

AUTORZY: mgr Kinga Kmiecik, mgr Angelika Ostrowska-Stroiwąs,

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...