MUZYKOTERAPIA W OKRESIE ADAPTACYJNYM DZIECI 3 I 4 LETNICH program terapeutyczny dla dzieci z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu

PROGRAM AUTORSKI

 

         ,,MUZYKOTERAPIA W OKRESIE ADAPTACYJNYM DZIECI 3 I 4 LETNICH,,

program terapeutyczny dla dzieci z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu

WSTĘP

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest jednym z najbardziej przełomowych i trudnych momentów w jego życiu społecznym. Dziecko przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego     trybu życia i zaspokajania potrzeb, co niesie za sobą olbrzymie napięcie emocjonalne. Dziecko kilkuletnie do tej pory otoczone troską, miłością i uwagą rodziny,      nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, pełnym obcych mu osób, z różniącym się znacznie od domowego rytmem dnia.   Poczucie bezpieczeństwa dziecka zostaje w ten sposób mocno zachwiane.    Pobyt w przedszkolu dla wielu dzieci oznacza pierwsze dłuższe rozstanie się z najbliższymi osobami, do czego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. Nowe i nieznane środowisko, w niektórych budzi lęk, w innych zaś ciekawość i radość. Dzieci przychodzące do przedszkola znacznie różnią się od siebie poziomem zdolności przystosowawczych. Część małych przedszkolaków adaptuje się szybko i łatwo, ale są tez tacy, którzy nie potrafią sobie poradzić z nową sytuacją, w której się znalazły.  Udane włączenie i zaistnienie w grupie przedszkolnej ma równocześnie ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka i jego późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. Jeżeli początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu wiąże się z przyjemnymi uczuciami i przeżyciami, wówczas jest ono pozytywnie nastawione na odbiór świata i ludzi. Chcąc, zatem przygotować dziecko do bezstresowego wejścia w progi przedszkola i przygotowania go do nowych zadań postanowiłam podjąć działania w tym zakresie, opracowując,, Program terapeutyczny dla dzieci z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu’’

Nauczyciel może w znacznym stopniu ułatwić dziecku pokonywanie trudności adaptacyjnych, jeśli chce i jeśli odnajdzie właściwy sposób, którym może być stymulowanie aktywności muzycznej dziecka. (fragment)

PLIK Z PROGRAMEM (cały program): muzykoterapia w okresie adaptacyjnym – R. Targosz

 

AUTOR: Renata Targosz

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Spytkowicach

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...