MY DZIECI MAMY SWOJE PRAWA-USTALAMY KODEKS PRZEDSZKOLAKA scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH PRZEPROWADZONYCH DLA N-LI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W GRUPIE DZIECI 6 LETNICH

Temat: My dzieci mamy swoje prawa-ustalamy kodeks przedszkolaka.

Cele ogólne :

– nabywanie wiadomości o prawach dziecka

– kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji

– tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości

– rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

Cele szczegółowe :

Dziecko:

– zna własne prawa

– dostrzega potrzebę tworzenia praw i norm

– potrafi formułować podstawowe powinności moralne

– potrafi wyrażać emocje i uczucia

– dostrzega potrzeby innych

– myśli działa empatycznie

– tworzy atmosferę radości , przyjaźni i zaufania

– aktywnie współpracuje z grupą .

Metody :

– podające : słuchanie opowiadania, słuchanie wiersza, instrukcje

– poszukujące : formułowanie kodeksu

– ekspresyjne : rysowanie praw, zabawy integracyjna, ruchowa

– praktycznego działania :rysowanie kredkami

Formy :

– indywidualna

-zbiorowa

Pomoce :

kredki , kartony, lina, magnetofon, płyta CD Tańce, pląsy i zabawy dla dzieci,

wiersz „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego, ilustracje przedstawiające  bawiące  się dzieci.

 

Przebieg :

  1. Zabawa integracyjna : Ramię przy ramieniu – wprowadzenie w dobry nastrój .

Dzieci ilustrują ruchem treść wyliczanki

„Stoimy ramię przy ramieniu

Możemy być wielcy w oka mgnieniu

Możemy być całkiem mali

Lecz nigdy nie będziemy sami !

Dzieci witają się wzajemnie przez podanie ręki”.

  1. Zabawa ruchowa: Podróż.

Nauczycielka zabiera wszystkie dzieci „w podroż”, rozciągając długą linę (bardzo długa skakanka ) zbiera dzieci a umownym znakiem, umożliwiającym włączenie się do zabawy jest dotkniecie dziecka. Dzieci w rzędzie, trzymając linę wędrują po sali.

Zatrzymują się przy tablicy na której przypięte są ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata. Nauczycielka opowiada historię :

Wyobraźcie sobie ; jest to śmieszna  kraina, w której kiedyś było bardzo wesoło, wszyscy zgodnie bawili się, każdy mógł włączyć się do zabawy. Do niedawna można było się  tu bezpiecznie bawić, aż któregoś dnia na Wyspę przypłynął chłopiec o imieniu Olaf. Postanowił, że dzieci, które nie są podobnego niego – mają inny kolor skóry, inny kolor włosów, nie mogą bawić się z innymi.  Olaf to bardzo duży i silny chłopiec, często krzyczy na inne dzieci które się go boją i słuchają. Na placu zabaw co dzień jest mniej dzieci, bo Olaf nie pozwala im się bawić.

Co można zrobić,żeby pomóc tym dzieciom?

Dzieci proponują różne rozwiązania.

-Jak czuły się dzieci, kiedy Olaf nie pozwalał im się bawić?

Dzieci przedstawiają stany uczuciowe  różnymi formami ekspresji ( werbalnie, za pomocą mimiki, rysunku ) .

3.Ustalenie norm postępowania (redagowanie    Kodeksu Wyspy) – burza mózgów

Nauczycielka zapisuje wszystkie propozycje np:

– Każde dziecko może uczestniczyć w zabawie .

– Każdy może bawić się z kim chce .

– Każde dziecko samo  wybiera sobie zabawkę , którą chce się bawić.

– Nikt nie może uderzyć ani krzyczeć na kolegów . 

  1. Zabawa taneczna : Podajmy sobie ręce ( Klanza – Tańce, pląsy i zabawy dla dzieci przedszkolnych)

-Dzieci ustawiają się w 2 kołach ( zewnętrzne –  chłopcy , wewnętrzne – dziewczynki ) .

W pierwszej części , dzieci tańczą w kołach ( w przeciwną stronę) , w drugiej części dzieci tańczą w parach – dziewczynki odwracają się do chłopców, tworząc parę  .

  1. Słuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego. Zwróćcie uwagę jakie prawa dziecka przedstawione są w wierszu.

„Nauczyciel recytuje wiersz:

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie”.

  1. Rozmowa na temat wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

– Co to są prawa ?

– Kto ma swoje prawa ?

– Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?

– Jakie prawa mają dzieci ?

– Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?

  1. Odczytanie napisów :

Prezentacja dzieciom napisów z wybranymi prawami dziecka

Prawo do zabawy .

Prawo do nauki .

Prawo do życia w rodzinie .

Prawo do życia bez przemocy .

Prawo do wyrażania swoich uczuć.

  1. Praca plastyczna: Moje prawa

Dzieci siadają do stolików na których leżą kredki pastele. Rysują piktogramy do poszczególnych praw.

  1. Przyporządkowanie rysunku do określonego napisu (prawa) .

Dzieci układają swoje prace przy odpowiednim napisie .

  1. Zakończenie

– Określenie aktualnego  samopoczucia. Dzieci stają przy obrazku symbolizującym uczucia : radość ,smutek , złość  , obojętność.

  1. Pożegnanie : Iskierka przyjaźni

 

AUTOR: mgr Anna Szelest

Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...