BILINGWIZM JAKO WYZWANIE DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO artykuł

Bilingwizm jako wyzwanie dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Komunikowanie się za pomocą mowy jest jednym z ważniejszych przywilejów gatunku ludzkiego. Rozwój mowy przebiega etapowo, tak samo u każdego prawidłowo rozwijającego dziecka. Człowiek już od narodzin gotowy jest do nabywania kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do życia w grupie.

W wyniku rozwijania się społeczeństwa wielokulturowego, migracji ludności oraz coraz większej ilości małżeństw mieszanych pojawia się zjawisko bilingwizmu – polega na nabywaniu już od najmłodszych lat co najmniej dwóch różnych języków jednocześnie.

Dziecko, które ma styczność z dwoma językami na co dzień żyje na płaszczyźnie dwóch kultur, w kręgu dwóch różnych tradycji.  Bardzo często jednym językiem posługuje się w środowisku rodzinnym (w domu), a drugim w środowisku codziennego funkcjonowania (przedszkole/szkoła). Sprzyja to powstawaniu zarówno wielu trudności komunikacyjnych, jak i behawioralnych. Dziecko na etapie rozwoju mowy nie potrafi dokonać różnicowania wieloznaczności fonemów, co w konsekwencji skutkuje błędami powielanymi w języku naturalnym oraz nabywanym jako drugi. Często z różnych źródeł zapożycza semantykę poszczególnych słów i błędnie odtwarza ją w języku lepiej przyswojonym. Przekłada się to na zaburzenia komunikacji, które próbuje rekompensować za pomocą komunikacji niewerbalnej. Trudności te mają negatywne odzwierciedlenie w zachowaniu. Dziecko bywa często rozdrażnione i nerwowe. Praca z dzieckiem wielojęzycznym jest wyzwaniem zarówno dla jego rodziców, jak i nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (fragment).

PLIK DO POBRANIA (cały artykuł)Bilingwizm jako wyzwanie dla nauczyciela wychowania przedszkolnego – ARTYKUŁ

AUTOR: Dominika Jaskólska

Przedszkole Anglojęzyczne ,,First Step” 

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...