POLSKA NASZA OJCZYZNA – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POLSKI scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW

Grupa: 4,5 latków

Blok tematyczny: „ Polska nasza ojczyzna”

Temat dnia: „ Cechy charakterystyczne Polski”

 Cele główne:

– rozwijanie percepcji słuchowej i koncentracji

– rozwijanie mowy; poszerzanie słownictwa

– rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości

– rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

– doskonalenie umiejętności przeliczania

– trenowanie orientacji w przestrzeni

– rozwijanie sprawności manualnej

– reagowanie na ustalone sygnały

– wdrażanie do wspólnego, zgodnego realizowania zadań

– wzmacnianie więzi emocjonalnej,  społecznej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym

Cele operacyjne- dziecko:

– potrafi wyodrębnić pierwszą głoskę wybranych słów

– potrafi odnaleźć pasujący wyraz

– poszerza słownictwo

– rozpoznaje i nazywa figury

– koncentruje się na zadaniach

– przelicza elementy

– orientuje się w przestrzeni

– reaguje na sygnały

– potrafi wspólnie i zgodnie realizować zadania

– wzmacnia więź emocjonalną i społeczną z grupą i rodzicem

Metody pracy:

– pokazowa

– słowna

– czynna

Formy pracy:

– zbiorowa jednolita

– indywidualna jednolita

– indywidualna zróżnicowana

 

Środki dydaktyczne:

Ilustracje, kostki do gry, odtwarzacz CD, figury geometryczne, farby, arkusz papieru, mapa Polski

 

Przebieg zajęć:

  1. Powitanie piosenką „Wszyscy są, witam Was…”

Wszyscy są, witam Was

Zaczynamy już czas

Jestem ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy…

 

  1. Zabawa ruchowa przy piosence „Geometryczny wąż”.

Dzieci zostają podzielone na 4 grupy. Pierwsze osoby z drużyn otrzymują figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Dzieci w danych 4 grupach (wężach) poruszają się po sali. Gdy grupy usłyszą nazwę figury, którą mają zatrzymują się. Ruszają ponownie na usłyszane hasło „sunie wąż wśród traw”.

 

  1. Zabawa dydaktyczna na dywanie.

Dzieci siadają na dywanie w danych grupach : koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty. Na prośbę nauczyciela dana grupa figur ustawia się na dywanie w odpowiednim polu  według schematu przedstawionego przez nauczyciela. W nagrodę wybrane dziecko z grupy ma możliwość rzutu kostką, odsłonięcia kartki z daną liczbą oczek i odgadnięcia co przedstawia dana ilustracja. Możliwe do odgadnięcia są morze, góry, godło, smok wawelski, syrenka warszawska, papież Jan Paweł II .  Przedstawioną na ilustracji rzecz, osobę drużyny dzielą na sylaby za pomocą: klaśnięć, tupnięć, podskoków, obrotów. Ponadto chętne dziecko z grupy może podać pierwszą głoskę danej rzeczy z ilustracji. I tak kolejno wszystkie grupy. Po odsłonięciu danych ilustracji nauczyciel wybiera dzieci, które dopasują napisy do ilustracji. Dzieci zauważą, że jedna ilustracja nie została odsłonięta, a ich zadaniem jest odgadnięcie jaki istotny symbol jeszcze nie został odgadnięty (tj. flaga).

 

  1. Wykonanie wspólnej flagi z rodzicami. Nauczyciel przygotowuje wielkoformatowy arkusz papieru, na którym zostaje oddzielona górna i dolna część. Zadaniem rodziców jest zamoczenie dłoni w czerwonej farbie i przyłożenie jej do dłoni dziecka. Następnie rodzic wspólnie dzieckiem odciska dłoń na dolnej części papieru i wówczas tworzymy flagę.

 

AUTOR: Paula Nowaczyk

Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkola i Szkoła Podstawowa w Bonikowie

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...