WIOSENNE ZABAWY Z MUZYKĄ scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Grupa 4 latków

Temat zajęcia: Wiosenne zabawy z muzyką

Wiek: 4 – latki

Cele główny:

– rozwijanie umiejętności interpretacji  muzyki ruchem

 Cele operacyjne, dziecko:

– wyraża muzykę ruchem

– reaguje na zmianę tempa i melodii

– wystukuje podany rytm

 Metody pracy:

– podająca

– praktycznego działania

 Formy pracy:

– indywidualna

– grupowa

Środki dydaktyczne: pianino, papierowe kwiatki, instrumenty muzyczne (np. drewienka, bębenek, kołatka)

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

  1. Powitanie piosenką „Wszyscy są …”
  2. Zabawy rytmiczno-ruchowe przy akompaniamencie pianina:
  • Zabawa „Wiosenna pogoda”

Dzieci, do odpowiednio granej  melodii  reagują ruchem :deszczyk pada (poruszają paluszkami), słońce świeci (kręcą dłońmi),  wiosenny wiatr wieje (machają rękami)

  • Zabawa „Kwiatki na łące”

Dzieci w rozsypce dowolnie tańczą do granej muzyki, na odpowiedni sygnał (np. bęc) podnoszą kwiatek do ręki z dywanu. Czynność powtarzamy, aż wszystkie kwiatki z dywanu zostaną pozbierane przez dzieci.

  • Zabawa „Bociany w gniazdach”

Dzieci ustawiamy trójkami (dwoje dzieci chwyta się za ręce, jedno dziecko w środku- to bocian). Na graną melodię „Kle, kle boćku…”, dzieci kręcą się dookoła „bociana”, na przygrywkę, bociany wylatują z gniazd, biorą instrument muzyczny  i wystukują podany rytm

  • Zabawa relaksująca „Rosną sobie kwiatki”

Dzieci kucają (są nasionkami) w rytm granej „rosnącej” muzyki, dzieci powoli wstają, wyprostowują ręce (rośnie im łodyga), później otwierają dłonie i  są pięknymi, rozkwitniętymi kwiatami.

  1. Zakończenie: na koniec dzieci uśmiechają się do siebie.

AUTORZY: Zuzanna Hanc, Małgorzata Wysocka- Patas

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...