Język angielski już w przedszkolu

Jak wiecie język obcy od września jest częścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Więc kto może prowadzić zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu?

Zgodnie z zapisami zajęcia językowe w przedszkolach mogą prowadzić następujący nauczyciele:

  • absolwenci studiów na kierunku filologia lub w specjalności danego języka obcego posiadający przygotowanie pedagogiczne,
  • absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych,
  • osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,
  • osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Wcześniejsza nowelizacja w/w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli wprowadziła zapis dotyczący umożliwienia nauczania języka obcego, do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczycielom przedszkoli legitymującym się świadectwem znajomości danego języka obcego co najmniej na poziomie B2 z zastrzeżeniem, że do 2020 r. nauczyciele ci uzupełnią wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Jeśli zaś chodzi o mnie, to moja przygoda z angielskim zaczęła się 1,5 roku temu, kiedy to zapisałam się na studia podyplomowe. Pomimo ukończenia studiów  na chwilę obecną  w nie spełniam wymogów ministerialnych do prowadzenia zajęć z dziećmi. Także teraz powoli przygotowuję się do egzaminu, aby uzyskać konkretny certyfikat. Pomimo tego, że nie mam pełnych  kwalifikacji zamieszczam przygotowane przeze mnie scenariusze oraz karty pracy i inne materiały, które przygotowywałam na praktykach …

Poniżej załączam list ministerialny skierowany do dyrektorów…

list-minister-edukacji-narodowej-do-dyrektorow-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-1

Powiązane posty:

No Comments

Leave a Reply

Loading Facebook Comments ...